Denne 3D-illustrasjonen er et eksempel på hvordan vi kan skreddersy hytter etter tomt og terreng. Noe av det unike med denne hytten, som er planlagt spesielt for tomt 30 i Brendeheia, er ivaretakelsen og utnyttelsen av to store steiner i forkant og bakkant. Denne tomten ligger i en skråning, og også det er hensyntatt og utnyttet i planleggingen. Dermed blir både utsikts- og solforhold optimale.

Tegninger

Galleri